top of page

Portakal Tekstil

.Üretimin hiçbir safhasında ILO ve BM Çocuk Hakları Konvansiyonu Madde 32.1 hükümlerine göre 15 yaşını tamamlayarak16 yaşından gün almamış kişileri istihdam etmeyeceğini,

• Çalışmaya aday kişilerin ve çalışanların bireysel haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı göstererek işe alım sürecinde adaylara doğrudan veya dolaylı şekilde ayrımcılık (din, dil, etnik köken , hamilelik durumu, sendika üyeliği yada benzeri ) baskı ,taciz ve ayrımcılık oluşturan hiçbir davranışta bulunmayacağını,

• Çalışanın gönüllülük esasına ve temel insan haklarına uygun bir çalışma ortamı yaratarak depozit alma, şahsi belgelere el koyma, hükümlü işçiliği gibi zorla çalıştırma şekillerinin hiçbirisini uygulamayacağını,

• İşçilerin özgür ve demokratik bir şekilde sendika kurma, sendikaya katılma ve toplu pazarlık haklarını engelleyecek bir faaliyet yapmayacağını,

• Çalışanların dilek, şikâyet ve önerilerini gerek bireysel gerek toplu olarak iletmelerine olanak sağlayan mekanizmaları oluşturacağını, çalışanların diyaloğa girebileceği bir temsilciyi özgürce seçmelerine olanak tanıyacağını, çalışanlardan gelen tüm geri bildirimlerin değerlendirilerek sonuçlarının çalışanlara iletileceğini,

• Çalışanlarına baskı, taciz, kötü muamele gibi uygulamaların hiçbir şeklini uygulamayacağını, firma içinde meydana gelmemesi için gerekli tedbirleri alacağını,

• Çalışanların maaş ödemesi, fazla mesai ödemesi, sosyal sigorta ve tüm diğer haklarının ilgili yasalarda belirtildiği gibi yerine getirileceğini,

• Çalışma saatlerinin (normal çalışma ve fazla mesai çalışması) yasal ve müşteri standartlarına uygun olması için gereken düzenlemeleri yapacağını, tüm fazla mesai çalışmalarının gönüllülük esasına göre olacağını,

• Çalışanların sosyal konularla ilgili bilincini arttırmak için yasal haklar, firmadaki uygulamalar, ödeme sistemi ile ilgili -ancak bunlarla sınırlı olmayan- eğitimler vereceğini,

• Firma içerisinde disiplinsizlik olayı olmaması için çalışanların bilincini arttıracağını ancak bir disiplinsizlik olayı olması halinde (firma kurallarına ya da kanunlara aykırı bir durum vb.) hiçbir çalışanını mağdur etmemek için gerekli mekanizmaları kuracağını ve işleteceğini ve bu süreçte yasal olmayan hiçbir uygulamayı yapmayacağını;

• Üretim süreçlerini kendi içindeki onaylı üretim birimlerinde gerçekleştireceğini hiçbir ürünün onaysız bir diğer üretim birimine gönderilmeyeceğini,

• Çevre ile uyumlu üretim yöntemlerini benimseyerek çevreye olan etkilerini (hava kirliliği, atık su kalitesi, katı atıkların uygun şekilde uzaklaştırılması ve bertaraf edilmesi vb.) enerji, su ve doğal kaynak kullanımını ölçeceğini, analiz edeceğini ve azaltacağını,

• Yukarıda adı gecen faaliyetleri yönetim sistemi mantığı içerisinde gerçekleştirerek, sonuçlarını ölçeceğini, analiz edeceğini ve sürekli iyileştireceğini ilgili taraflara taahhüt eder.

bottom of page